Moterys, kurios myli per stipriai » Renginiai

Paskaita: Ar gali meilės būti per daug? Festivalis "Masters of calm", 2017 07 23

 

 2017 07 23 d., sekmadienis, 11val., Festivalis "Masters of calm"

 

Paskaita: „Ar gali būti meilės per daug?“

 

„Jei mylėdamos kenčiame – mylime per stipriai. Jei su artimiausiais draugais daugiausia kalbame apie jį, jo rūpesčius, mintis, jausmus,o beveik visus sakinius pradedame žodeliu „Jis...“, - mylime per stipriai.

Jei pateisiname jo blogą nuotaiką, pyktį, abejingumą ar pažeminimus, esą tai tik nelaimingos vaikystės karčios pasekmės, ir bandome tapti jo „gydytoja“ – mylime per stipriai.

Jei skaitydamos pamokomą knygą pabraukiame vietas, kurios, manome, padėtų jam, - mylime per stipriai.

Jei nepatinka daugelis jo esminių savybių, vertybių ir veiksmų, bet taikstomės su tuo tikėdamos, kad jis pats panūs mums įtikti, jei tik būsime patrauklios ir mylėsime, - mylime per stipriai.

Jei tarpusavio santykiai kelia pavojų emocinei gerovei, o gal net sveikatai ir saugumui, tikrų tikriausiai mylime per stipriai..."

 

„Mylėti per stipriai“ - tai emocinė, o kartais ir fizinė ar finansinė priklausomybė. Taip, tai priklausomybė. Šią priklausomybę dažniausiai turi moterys, tačiau „įsimylėti per stipriai“ gali ir vyrai.

Kankinantis mylėjimas per stipriai labai dažnai yra kruopščiai slepiamas ir būna net sunku įtarti, kad moteris/vyras turi šį skausmą, o pagalba jai/jam tikrai labai reikalinga. Būtina apie šį fenomeną žinoti kaip galima daugiau, tam, kad galėtume pastebėti ir suvokti, kas vyksta su žmogum, kad galėtume jam padėti nukreipdami jį tinkama linkme kaip galima anksčiau. Nebūtina laukti, kol asmeninio gyvenimo sunkumai taps priklausomybe, tam galima „užkirsti kelia“ daug anksčiau. Apie tai ši paskaita.

 
Žmonės atėję į mano paskaitą:
 
-sužinos, ar gali būti meilės per daug;
 
-sužinos, kas yra priklausomybė;

 

-sužinos apie "mylėjimo per stipriai" reiškinį;

 

-sužinos, kas būdinga žmogui "mylinčiam per stipriai";

 

-sužinos iš kur ir kodėl atsiranda "mylėjimas per stipriai";

 

- sužinos kaip įveikti "mylėjimą per stipriai".


-galės palyginti tai su savo žiniomis ir supratimu;

 

Daugiau informacijos apie festivalį "Masters of calm"