Moterys, kurios myli per stipriai » Palaikančios mintys, citatos

  

 

 

 

  Vistiek žydėsiu..!

plačiau

 

 

"... Kita baimės priežastis - stiprus prisirišimas. Prisirišimas gimdo baimę prarasti tuos daiktus ar žmones, prie kurių žmogus prisirišęs. "Prilipti" galima prie bet ko: prie pinigų, prie namo, prie artimo žmogaus, prie vaikų, prie šeimos, prie idealų. Būtina suprasti, kad šiame pasaulyje niekas mums nepriklauso, net mūsų mintys. Viskas mums duota iš aukštybių laikinai naudotis, gyvenimas, beje, taip pat...."

plačiau

 

 

"... Lyja lietus, lange spragsi vienintelė žvakė degindama mano vienatvę,... staiga suprantu, kaip svarbu brangiam žmogui parodyti, kad jis man yra brangus, kad jis suprastų, pajaustų tai, pamatytų, o gal net ir išgirstų, nes, ..."

plačiau

 

 

 

 "... Meistriškumą apibrėžiu kaip visišką būsenos (cheminių medžiagų pusiausvyros) nepavaldumą išoriniam pasauliui. Meistru tapsite tada, kai  ..."

plačiau